Навигация

Областна дирекция на МВР

Областна дирекция "Полиция" - Габрово

Областна дирекция "Полиция" е специализирана оперативно-издирвателна и охранителна служба за опазване на обществения ред, за предотвратяване, разкриване и участие в разследване на престъпленията.

ОД "Полиция" организира и осъществява опазването на обществения ред; предотвратява и разкрива престъпления и други нарушения на обществения ред; защитава правата и свободите на гражданите и съдейства за упражняването им; опазва имуществата на гражданите, държавата, общините и организациите; организира и осъществява охраната на учреждения и обекти; контролира безопасността на движението по пътищата, техническата изправност и регистрацията на моторните превозни средства; издава документи за самоличност и контролира спазването на паспортния режим в страната; разрешава и контролира дейностите с общоопасните средства; разрешава и контролира дейността на юридическите и физическите лица, извършващи охранителна дейност; издирва заподозрени, обвиняеми и подсъдими, укрили се от наказателно преследване, осъдени, отклонили се от изтърпяване на наказание, безследно изчезнали, както и други лица в предвидените от закона случаи; организира и осъществява дейност по конвоиране на лица; съдейства и взема необходимите мерки за спазване на законите и разпорежданията на държавните органи; изследва и анализира причините и условията за състоянието на престъпността, събира, обработва и предоставя информация за състоянието на обществения ред, борбата с престъпността и за безопасността на движението по пътищата.