Навигация

Миграция

Група "Миграция" - ОДМВР Габрово

Извършвани дейности от група "Миграция" - ОДМВР Габрово:

 • Издаване на българските документи за самоличност на чужденци
  На чужди граждани, получили разрешение за постоянно пребиваване
  На лица без гражданство със статут на постоянно пребиваващи
  На чуждите граждани със статут на продължително пребиваващи
 • Адресна регистрация за чужденци
  Всеки чужденец, влязъл на територията на Република България е длъжен в срок до 5 дни от влизането си в страната да декларира писмено адреса, на който пребивава пред службите за административен контрол ("Миграция" при ОДМВР).
 • Продължаване срока на пребиваване в Република България
  Чужденец, който желае да продължи срока за пребиваването си в Република България, трябва да поиска разрешение от органите на Дирекция "Миграция" на МВР по местоживеене не по - късно от 7 работни дни преди изтичането на разрешения му срок.
 • Обявяване на документи за самоличност за невалидни
  При изгубване, кражба или унищожаване на документ за задгранично пътуване или български документ за самоличност, чужденецът трябва незабавно да се яви в РЗ"Миграция" или в районното полицейско управление и писмено да ги уведоми за това.
 • Издаване на удостоверителни документи
  Органите на Дирекция "Миграция" - МВР в съответната Областна дирекция "Полиция" издават удостоверителни документи на чужденците по тяхно искане.

 Работно време на гишета за граждани

8.30 -12.00; 13.00 - 17.30ч.

Началник група "Миграция"
          
          тел. (066) 800 860 вътр. 559

адрес: гр.Габрово, ул."Орловска" №50 (в сградата на ОДМВР)