Навигация

Ръководство

 Началник ОУПБЗН

комисар Георги Иванов Русинов

Роден на 04.02.1965 г. в Габрово. Завършил Академията на МВР, факултет "Пожарна и аварийна безопасност".

В системата на МВР постъпва на работа през септември 1990 г., като последователно заема следните длъжности:
- септември 1990 г. - март 1993 г.  - Началник дежурна бойна смяна в РСПАБ-Габрово 
- март 1993 г. - ноември 1997 г. - Старши инспектор в група "Пожарогасене" на РЗПАБ-Габрово 
- ноември 1997 г. - ноември 2005 г.- Началник група "Пожарогасене" в РЗПАБ-Габрово 
- ноември 2005 г. - януари 2006 г. - ВрИд Началник на РЗПАБ-Габрово 
- януари 2006 г. - септември 2006 г. - Началник на РЗПАБ - Габрово
През септември 2006 г. е назначен за Директор на Областна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"-Габрово.

През януари`2011 г. е назначен на длъжността Началник на Областно управление "Пожарна безопасност и защита на населението", след като Областната дирекция "ПБЗН" е преобразувана в Областно управление "ПБЗН".

Семеен, има две дъщери.

Приемен ден: понеделник от 15.00 ч. до 17.00 ч.

При отсъствие на Началника на ОУПБЗН, приемът се извършва от служител, определен със заповед за негов заместник.

В случай, когато гражданите са от други населени места, приемането им става, при възможност, в деня на явяването им, в рамките на работното време.